Functionaliteit Abakus

 

steeds verder uitgebreid

 

'Om als patiënt baat te hebben bij protocollaire geneeskunde kun je maar beter volgens het boekje ziek zijn.' Deze stelling geeft een goed beeld van het gedachtegoed achter het in 2004 gestarte initiatief tot ontwikkeling van Abakus. De ontwikkeling werd destijds gestart door de Academie Gezondheidszorg Utrecht (AGU), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Hogeschool Utrecht. Dit gebeurde mede omdat men vond dat in de in die tijd beschikbare EPD’s veel te veel de nadruk werd gelegd op protocollaire, en daarmee zeer uitgebreide verslaglegging.

 

'effectieve en efficiënte 

verslaglegging'

 

Daarom werd besloten om bij de ontwikkeling van Abakus de nadruk te leggen op een eenvoudige, efficiënte en effectieve manier van verslaglegging, gecombineerd met een uitgebreide ondersteuning voor klinimetrie en het gebruik van outcome indicatoren. Vanaf 2007 is deze ontwikkeling ondergebracht in Abakus B.V. Medio 2011 is Abakus onderdeel geworden van de Winbase Groep B.V.


Producten en diensten

Eind 2007 is de eerste versie van Abakus op de markt gebracht en sindsdien heeft Abakus zich verder ontwikkeld op onder meer de volgende gebieden:

  • Uitbreiden van functionaliteit Abakus voor fysiotherapeuten;
  •  Uitbreiden van functionaliteit Abakus voor andere specialisaties zoals oefentherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie;
  •  Ontwikkelen anderstalige versies, te beginnen met een Duitstalige en een Engelstalige versie;
  • Samen met opleidingsinstituten studenten al in een vroeg stadium kennis laten maken met het gebruik van een EPD en het inpassen van klinimetrie in het dagelijks handelen;
  • Ontwikkelen cursussen ter ondersteuning en bevordering van het klinisch redeneren in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast neemt Abakus actief deel aan allerlei initiatieven zoals het programma “de praktijk van de toekomst” (TNO) en het gelijknamige initiatief van de SOMT in Amersfoort.

Door de recente fusie met de Winbase Groep B.V. wordt de bij Abakus en Winbase aanwezige kennis en ervaring gebundeld zodat de nieuwe combinatie de meer dan 8000 zorgverleners die van de producten van de Winbase Groep gebruik maken nog beter van dienst kan zijn.
 

Abakus is gevestigd op Landgoed Groot Zonneoord te Ede. Voor deze locatie is mede gekozen omdat ook een aantal partners van Abakus B.V. hier gevestigd zijn. Ook het VitaValley netwerk, een netwerkorganisatie van zorgaanbieders, leveranciers en kennisinstituten waar Abakus deel van uit maakt is hier gevestigd.

 

 

 

 

 

 

Contact

Abakus B.V.
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede

(088) 946 22 25

info@abakus.nl
www.abakus.nl