Overzicht


12-11-2013

Toename patienten, maar het aantal zittingen beweegt niet

23-06-2017

 

 

Benchmarken in de paramedische sector  In deze uitgave van MoveMens kijken we naar cijfers die de ontwikkeling van het aantal klachten en zittingen door de jaren heen weergeven. Deze cijfers laten een aantal bijzondere uitkomsten zien en op basis daarvan kunnen we één en ander concluderen.. 

 

Het blijkt dat de afgelopen jaren een toename van het aantal patiënten (en klachten) heeft plaatsgevonden, terwijl het aantal zittingen amper in beweging is. Dat is redelijk bijzonder, want je zou verwachten dat in dat geval het aantal zittingen ook zou stijgen. De belangrijkste oorzaak waarom dit niet het geval is, ligt in de relatie met het behandelgemiddelde. Dit behandelgemiddelde daalt al enige tijd en hierdoor staat de omzet van de praktijk onder druk. Je ziet dan ook dat vooral de ondernemende fysiotherapeuten op zoek gaan naar extra inkomsten. Zo zie je meer multidisciplinaire samenwerkingen ontstaan, sommige prakijken gaan zich op coachingstrajecten of personal training richten en men gaat op zoek naar nieuwe doelgroepen. Kortom, andere wegen die leiden tot meer omzet, naast de reguliere behandelingen.

 

Lees het hele artikel >>

 

 

 

Nieuwsbrief

 

MoveMens kent ook een nieuwsbrief. Hiermee wordt u automatisch op de hoogte gehouden van het voor u interessante nieuws.