..

 

 

MoveMens steeds meer online

 

Met ingang van 2015 zet MoveMens in op het volgende:

  • Per postadres nog meer één papieren exemplaar
  • Minder pagina's in print, meer digitaal
  • Digitaal abonnement mogelijk

 

Hieronder kunt u uw voorkeur kenbaar maken
(vergeet niet na het invullen op de knop "verzenden" te drukken helemaal onderaan)

 

Om bovenstaande voor u te realiseren hebben wij de postcode en het huisnummer nodig van het adres waar uw MoveMens abonnement wordt bezorgd. Vult u dit hieronder in dan kunnen wij uw wijziging doorvoeren.

Postcode:
Huisnummer:
E-mailadres:*

U kunt meerdere e-mailadressen tegelijkertijd invullen, gescheiden door een komma.

 

Toch meerdere abonnementen op één adres?
Wanneer u gekozen heeft voor het behoud van meerdere papieren versies op één adres, vult u hieronder dan de namen van de personen in aan wie we de MoveMens mogen richten. U kunt per invulvak één naam (voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam) opgeven.

 

Naam:
Naam:
Naam:

 

 

 

Met ingang van 2015 zal MoveMens steeds meer online verschijnen.

 

Het volgende zal veranderen:

 

1. Per postadres zal nog maar 1 papieren exemplaar worden bezorgd (wilt u meerdere exemplaren blijven ontvangen kunt u dat hiernaast aangeven).

 

2. De printversies van MoveMens zullen minder pagina's bevatten, we zullen steeds meer digitaal verschijnen via diverse platforms

 

3. Lezers die helemaal geen print versie meer willen ontvangen kunnen hun papieren abonnement omzetten in een digitaal abonnement. U ontvangt geen papieren MoveMens meer op uw deurmat maar wel in uw digitale postvak (wanneer u gebruik wilt maken van deze omzetting kunt u dat hiernaast aangeven).