Enquête De Groote Sociëteit

 

U kunt nu de enquête digitaal invullen, hieronder volgt de vragenlijst:

 

Vraag 1:
Bent u op de ballotage avond van 16 november geweest?


Vraag 2:
Hebt u voorafgaand aan de genoemde vergadering opgemerkt dat er te balloteren leden op het bord boven de haard stonden?


Vraag 3:
Hebt u van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de voorstellers te informeren naar de te balloteren leden?


Vraag 4:
Als u inderdaad wilde informeren, waren de voorstellers aanwezig en hebben ze uw vragen kunnen beantwoorden?


Vraag 5:
Bent u door anderen dan de voorstellers geïnformeerd over de te balloteren leden?


Vraag 6:
Met welke van de volgende stellingen bent u het het meeste eens:


Vraag 7:
Bent u het eens met de volgende stelling; Een krachtig tegengeluid van een medelid over het te balloteren lid is voor mij voldoende om tegen te stemmen.


Vraag 8:

Hoe hebt u de laatste stemmingen ervaren en dan met name de relatieve massaliteit van de tegenstemmen (nog niet eerder gebeurd in de lange geschiedenis van de Sociëteit).


Vraag 9:
Er is in de nasleep onderling veel gesproken over wat er is gebeurd. Hoe heeft u die gesprekken ervaren of hoe waren ze in uw optiek (meerdere antwoorden mogelijk):

     


Vraag 10:
Vind u dat het Bestuur eerder had moeten ingrijpen wanneer er ‘rumoer’ ontstaat rondom een te balloteren kandidaat?


Vraag 11:
Vind u dat het Bestuur iets moet doen met deze kwestie?


Vraag 12:
Zijn er verder nog opmerkingen en/of adviezen die u heeft aangaande deze kwestie?


Deze enquête is anoniem maar u bent vrij om uw naam hier achter te laten, zodat het bestuur met u in gesprek, kan indien wenselijk.