Beste Collega,

 
 

Opleidingen

Op 8 december hebben wij een nieuwsbrief, speciaal gericht op opleidingen, verzonden. We hebben daar helaas maar een paar exemplaren van terug ontvangen. We zouden graag jullie mening en interesse weten. Daarom het verzoek om alsnog de opleidingsvragenlijst in te vullen en aan ons retour te sturen (klik hier of zie bijlage bij mail). We hebben het formulier in de bijlage nogmaals bijgevoegd. Je kunt het ingevulde formulier mailen naar saskia@hetgezondenet.nl
 

Eindejaarstips van Syfers

Lees de nieuwsbrief van Syfers. Deze bevat namelijk een grote hoeveelheid eindejaarstips die voor jou als praktijkeigenaar fysiotherapie van belang kunnen zijn.

Een greep uit de onderwerpen:

 • BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen
 • Maatregelen uit het regeerakkoord mbt sociale zekerheid, verhoging box-2-tarief, sociale zekerheid, arbeidsrecht
 • Verhoging btw-tarief van 6% naar 9%
 • Minder belasting betalen in box 3
 • Ingrijpende maatregelen in de IB

 

Variabel Loon

Er is nog steeds veel ophef over de beloningsstructuur op basis van variabel salaris.
We hebben in de regiomeetings hierover al met elkaar gesproken. De vraag nu is of je met alleen een aanpassing van de tekst in de arbeidsovereenkomst gedekt bent. Zeker wanneer nog wordt gewerkt op basis van werkgeverslasten en een vergoeding gekoppeld aan de werkelijke omzet loop je nog steeds risico.
People & Payment onderzoekt nu of er een heel nieuw beloningssysteem ontwikkeld kan worden. Dus af van een vergoeding op basis van werkgeverslasten (bruto-bruto). Dit traject pakken zij op met onze Arbeidsjurist, HR Consultant en Salarisadviseur.
 
Als jullie hier snel meer informatie over wensen te ontvangen, dan kunnen jullie altijd even contact opnemen met Roy Hulst, directeur People & Payment (088) 012 47 47 | payroll@people-payment.nl ).
Het Gezonde Net Leden mogen  ook contact opnemen met onze Arbeidsjuriste Laura Wevers. Laura kan eventueel een scan doen op de huidige contracten of zij kan een heel nieuw model opstellen. Haar tarief is € 135. Hopelijk zijn jullie nu geholpen, als de vraag urgent aanwezig is.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg 1

Onderstaande stukje stond (zoals jullie wellicht ook gelezen hebben) vandaag in de nieuwsbrief van Zorg1
 
“We zijn ontzettend trots en blij om te mogen mededelen dat er op 20 december 2017 een handtekening is gezet onder een
overeenkomst tussen VGZ en Zorg1 voor de innovatieve aanpak bij lage rugpijn. Komend jaar staat in het teken van het implementeren van dit product.”

 
Ook betreffende CZ zijn er goede verwachtingen! Definitieve afspraken en contracten kunnen nog niet getekend worden doordat de zorginkoper van CZ de afgelopen week vader is geworden. Dit moet dus worden opgeschoven naar januari 2018.
Zorg 1 is nu bezig om de laatste puntjes op de i te zetten, de praktijken die zich in de afgelopen weken als geïnteresseerd hebben aangemeld, zullen de komende weken een informatie pakket ontvangen over de mogelijke afspraken, de producten, de prijzen en het implementatie traject.

Heb je je nog niet aangemeld als praktijk, maar ben je wel geïnteresseerd? Meld je dan aan via anne@hetgezondenet.nl.

 

FysioTopics

Indien je interesse hebt in de zorgplannen van FysioTopics kun je contact met hen opnemen via de email info@fysiotopics.nl. Vermeld dat je interesse hebt en aangesloten bent bij Het Gezonde Net. Je krijgt de informatie dan rechtstreeks van FysioTopics. Het afnemen van de zorgplannen kan alleen als je lid wordt van FysioTopics.

Hier hebben we geen specifieke afspraken voor weten te maken. Wel hebben we kunnen afspreken dat de aanbieding van FysioTopics om je aan te melden voor 1 januari 2018 met speciale condities op de zorgplannen voor ons verlengd is naar 1 maart 2018. Als je je dus voor die datum aanmeldt, word je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 lid volgens de speciale condities. Ook hebben we een staffelkorting afgesproken op de eenmalige aanschafprijs van een zorgplan. De staffel wordt berekend samen met het aantal praktijken van Wittemeer en de al aangesloten Het Gezonde Net praktijken. Samen zijn dit er ruim 10. De staffel is 20% korting vanaf 11 praktijken en 35% korting vanaf 16 praktijken.
Klik hier voor de infochart van FysioTopics.

 

BigMove brengt je verder samen met
Het Gezonde Net

Ervaar je ook dat er in je praktijk cliënten zijn die eigenlijk meer baat zouden hebben als ze, naast de ondersteuning van een fysiotherapeut, ook door een psycholoog begeleid zouden worden? Waardoor je cliënten meer werken vanuit hun eigen kracht en praktische doelen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste fysiotherapeuten die de rol van begeleider in het BigMove programma gaan vervullen. Als BigMove-begeleider heb je een andere rol dan je gewend bent in de uitoefening van je vak als fysiotherapeut. Er wordt een meer coachende houding van je verwacht waarin je vanuit onze GG-visie zorg draagt voor de uitvoering daarvan via groeps- en individuele sessies.

Hoe zijn de programma’s opgebouwd?
In de BigMove GGZ-programma’s werken de deelnemers zelf én samen, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar en begeleiding van een psycholoog en begeleider (fysiotherapeut), intensief aan het versterken van hun functionele capaciteit. Cognitieve gedragstherapie, complex dynamische coaching en groepsdynamiek zijn onderdeel van de aanpak. In de groepssessies wordt met plezier gewerkt aan persoonlijke- en groepsdoelen op het gebied van gezondheid en kracht. Alle BigMove-deelnemers participeren in dezelfde groepssessies, ongeacht de zorgvraagzwaarte en verwijzing. Op geleide van de zorgvraagzwaarte worden individuele contactmomenten toegevoegd.

De kracht van BigMove
De BigMove GGZ-programma’s combineren drie verschillende onderdelen die samen zorgen voor een grote verandering.

 1. 5 tot 10 individuele sessies Cognitieve Gedragstherapie met een GZ-psycholoog om de klachten te verminderen.
 2. In 15 groepssessies met 2 begeleiders (fysiotherapeuten) werken d.m.v. spel en beweging aan het opbouwen van vertrouwen, kracht en het herkennen van grenzen. Deelnemers oefenen nieuw gedrag, wat zorgt voor plezier en zelfvertrouwen.
 3. Twee tot vijf individuele sessies met een begeleider om inzichten mee te bespreken en te werken aan het bereiken van praktische doelen.

Voor wie is BigMove?
Potentiële BigMove-deelnemers zijn patiënten die frequent bij de huisarts komen met verschillende problemen. De leefstijl is ongezond en zij hebben verschillende aandoeningen en klachten. Uit onderzoek is bekend dat deze klachten vaak samengaan met chronische ziekten en somatische klachten. Soms is er ook sociale problematiek en zijn meerdere hulpverleners betrokken.

De BigMove GGZ-programma's zijn voor patiënten vanaf 18 jaar met psychische problematiek, zowel specialistisch als basis. Het BigMove programma wordt na GGZ-verwijzing van de huisarts door de meeste zorgverzekeraars uit de basisverzekering vergoed. Deze valt onder het wettelijk eigen risico. Het succes van dit programma is afhankelijk van de goede instroom vanuit de verwijzers.

Ook BigMove professional worden?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste fysiotherapeuten die de rol van begeleider in het BigMove programma willen vervullen. Als begeleider heb je een andere rol dan je gewend bent in de uitoefening van je vak als fysiotherapeut. Er wordt een meer coachende houding van je verwacht waarin je vanuit onze GG-visie zorg draagt voor de uitvoering daarvan via groeps- en individuele sessies.

 • Je draagt zorg voor de kwaliteit en inhoud van het programma;
 • Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden voor het coachen, informeren en stimuleren van deelnemers en voor het gezamenlijk opstellen van doelen met de deelnemer en de groep;
 • Je hebt ervaring met het coachen in gedragsverandering, groepsdynamiek, multidisciplinair samenwerken en netwerken;
 • Je kunt verbinden met andere disciplines van binnen en buiten de zorg, kennis van de sociale kaart in de wijk en contacten met de beweeg-aanbieders;

Ben je enthousiast over het BigMove-programma en heb je het gevoel dat het voor jouw praktijk een mooie aanvulling is en wil je meer weten? Geef dit aan bij Saskia op saskia@hetgezondenet.nl. Wij zullen helpen om te onderzoeken of er een goede businesscase voor jullie met deze dienstverlening te realiseren is.

 

Vitaliteitscoach Gezocht!!

Voor een grote landelijke klant is ErgoOptima op zoek naar Vitaliteitscoaches. Voor deze klant gaat Ergo Optima per 1 januari 2018 landelijke vitaliteitscoaching verzorgen. Aan jullie de vraag of er in jouw praktijk Vitaliteitscoaches zijn die bij Ergo Optima ingezet willen en kunnen worden. De kwalificaties voor een Vitaliteitscoach zijn:

 • HBO geschoold
 • BIG geregistreerd
 • ACT geschoold
 • Vitaliteitsopleiding genoten (eventueel eigen opleiding van Ergo optima gevolg)
 • Coach ervaring

Je kunt je interesse kenbaar maken via e-mail aan info@hetgezondenet.nl.

 

Over ipositivehealth

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging 'Positieve Gezondheid'. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.
Steeds meer professionals willen aan de slag met Positieve Gezondheid. Maar hoe krijg je je collega’s zover om dat ook te doen? Machteld Huber krijgt die vraag vaak gesteld. Wat zijn haar tips?

Het Institute for Positive Health (iPH), VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis tekenden een overeenkomst waarmee zij gezamenlijk hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid laten zien om de patiëntgerichte zorg te bevorderen.
VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis zijn van mening dat door implementatie van het door Machteld Huber ontwikkelde concept Positieve Gezondheid, verzekerden beter in staat zijn hun focus te richten op gezondheid (het voorkomen van ziekte) in plaats van ziekte.

Het Institute for Positive Health helpt, traint en inspireert zorgprofessionals om vanuit de visie Positieve Gezondheid anders naar ziekte en gezondheid te kijken. Niet de ziekte maar de mens en zijn gezondheid staat centraal. De doelstelling van iPH is om mensen in algemene zin te helpen om hun veerkracht en zelfredzaamheid te versterken.

 

Trend vraagt bredere kijk op gezondheid
Het blijkt dat als zorgprofessional andere vragen stellen op meerdere gebieden; de lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren, er een ander gesprek tussen zorgprofessional en cliënt ontstaat. Dit resulteert in andere voorlichting, ander advies en een grotere motivatie om breder naar gezondheid te kijken en zelf aan de slag te gaan.

Door de ontwikkelingen in de samenleving zoals vergrijzing van de bevolking, de sterke toename van het aantal chronische zieken en mensen met complexe problematiek is het belangrijk dat er gezamenlijke bewustwording en initiatieven ontstaan. Hierdoor kunnen de verzekerden steeds beter eigen regie pakken op hun gezondheid.

Met deze gezamenlijke ondertekening en samenwerking willen iPH en de verzekeraars de Positieve Gezondheid en doelmatigheid voor hun verzekerden bevorderden en daarmee de toegankelijkheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg waarborgen.

 

Het Gezonde Net en Positive Health
Het Gezonde Net gaat een partnership aan met IPH om gezamenlijk deze beweging te implementeren in Nederland. In januari zal dit partnership verder vorm gegeven gaan worden. Als jullie geïnteresseerd zijn om vanuit de fysiotherapiepraktijk of als multidisciplinair centrum dit te gaan omarmen; dan zal HGN jullie hierin begeleiden. Er zullen inspiratiesessies georganiseerd gaan worden om partners mee te krijgen in de Positieve Gezondheidsgedachte en er zullen opleidingen georganiseerd gaan worden voor fysiotherapeuten en voor multidisciplinaire eerstelijns professionals, zoals bv huisartsen, diëtisten, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten; die vanuit een team dit willen gaan invullen.
Nadere uitwerking volgt maar geef in ieder geval aan, op info@hetgezondenet.nl,  als je geïnteresseerd bent.


Voor meer informatie kun je terecht op de website via de volgende link naar het Institute of Positive Health is : https://iph.nl/

 

Verminderde bereikbaarheid van Het Gezonde Net tussen Kerst en Oud en nieuw

Ook wij gaan genieten van de feestdagen! Daarom zijn wij tussen 22 december en dinsdag 2 januari verminderd bereikbaar. In dringende gevallen kun je ons bereiken via Ron Haanschoten op 06-13818566.
Tenslotte wensen wij eenieder hele fijne feestdagen en hopen we jullie te mogen ontvangen op de netwerkmiddag op 17 januari 2018 bij Van der Valk Vitaal in Tiel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het Gezonde Net  | Postbus 1027   | 2280CA  Rijswijk | E-mail Info@HetGezondeNet.nl


 

.