.

 

Nieuwe aanpak KMS consult

 

Het Gezonde Net kiest voor een andere aanpak van de interne KMS audits en heeft dit omgezet naar het KMS consult. Praktijken kunnen te maken hebben met de jaarlijkse interne HKZ-audit, maar ook met de pre-audit als voorbereiding op de 2-jaarlijkse HCA Plus-audit. Dit alles wordt nu georganiseerd vanuit het KMS consult. Praktijken met alleen een HKZ-certificaat krijgen nog maar eens in de drie jaar een bezoek van ons voor het KMS consult.

 

Belangrijke tijdsbesparing
Praktijken met een HCA Plus-certificaat en/of HKZ-certificaat krijgen eens in de twee jaar een bezoek. In de andere jaren wordt dit op afstand uitgevoerd met behulp van onze webbased KMS applicatie. Voor de praktijken is dit een belangrijke tijdsbesparing terwijl de kwaliteit op hetzelfde niveau blijft. De nieuwe procedure wordt binnenkort per email aangeboden.

| top |

 


 

Even Voorstellen

 

Graag stellen wij onze nieuwe collega aan je voor. Melissa Bron is vanaf heden aan het team van Het Gezonde Net toegevoegd. Zij zal zich vanuit de backoffice onder andere bezig houden met communicatie binnen het Kwaliteitsmanagement Systeem en met de planning van opleidingen. Melissa is bereikbaar op het mailadres Melissa@HetGezondeNet.nl.

| top |


 

MoveMens Experience

 

In samenwerking met Fyzzio International starten we binnenkort  met de MoveMens Experience. Een serie netwerkbijeenkomsten waarin we de positionering van de praktijk centraal stellen met het thema “de beste praktijk van Nederland worden”. Het Gezonde Net en Fyzzio International nodigen ieder de deelnemers persoonlijk uit.

De eerste MoveMens Experience is in Alphen aan den Rijn en de deelnemers hiervoor zijn als bekend. Andere al geplande locaties zijn ’s-Hertogenbosch en Zwolle. De uitnodigingen volgen na de zomer. Iedereen uit Het Gezonde Net krijgt dus de kans om een MoveMens Experience mee te maken.

| top |


 

Digitale ALV

 

We hebben gekozen om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering eens heel anders te gaan invullen. Vanuit de traditionele situatie met het bestuur achter de tafel en de leden in de zaal gaan we naar een webbased omgeving. Op dit moment wordt de digitale ALV voor ons gebouwd en deze zal in de tweede helft van juni operationeel zijn. Uiteraard zal op deze website ook het jaarverslag 2013 en budget 2014 te vinden. Verder zullen we ons verantwoorden over de nu 5 jarige periode van de Coöperatie.

 

Discussie over toekomst
Maar ook gaan we met elkaar in discussie waar we met Het Gezonde Net naar toe willen en hoe we dat dan gaan doen. Waar we nu staan weten we, echter is dat over een aantal jaren nog zo? Die discussie gaan we aan zonder daarvoor bij elkaar te komen. Een mooi voorbeeld hoe we de digitale wereld voor ons kunnen laten werken.

| top |


 

Benchmark Fysiotherapie

 

Inde afgelopen maanden is gewerkt aan een  digitale benchmark fysiotherapie. Deze benchmark helpt jou om je inzicht in de bedrijfsvoering te vergroten door je resultaten te vergelijken met andere praktijken. Er wordt gewerkt vanuit een drie perspectieven: praktijkinformatie, financiële  en operationele resultaten. Het eerste perspectief “De praktijkinformatie” geeft een beeld hoe de praktijk er bij aanvang voorstaat. Je kan hier ook vergelijkingen maken op bijvoorbeeld personeelskosten, de verdeling van de verzekeraars of de aangeboden specialisaties. Deze informatie wordt een keer per jaar ingevoerd. De “financiële en operationele resultaten” worden maandelijks bijgehouden.

 

Maanden vergelijken via benchmark
Hierdoor kan men elke maand vergelijken en zien of de gerealiseerde omzet in pas loopt met de marktontwikkelingen. Verder krijg je een beeld van de productiviteit van de fysiotherapeut en of dit in lijn is met andere praktijken.

Door deze benchmark willen wij jou een platform bieden zodat je blijft leren van anderen en zorg kan dragen dat de effectiviteit en efficiëntie van jouw praktijk optimaal blijft. Enerzijds door kostenbesparing maar anderzijds ook door investering en blijven ontwikkelen. Het uitgangspunt is immers: een gezond rendement is de fundering  om kwaliteitszorg te leveren en blijven leveren.

 

Wil je meedoen?
Meld je dan aan op www.benchmarkfysiotherapie.nl
Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met
Ceryl Eurelings 06-18512292 of mail naar ceryl@hetgezondenet.nl

| top |


 

MyFitplan – Zomeraanbieding

 

MyFitplan is een complete formule met software, opleidingen, marketing en support voor praktijken die graag ook na behandeling klanten in beweging willen brengen en houden. Met behulp van een individuele fitheidstest, een deskundig beweegadvies en een motiverend beweegprogramma worden klanten begeleidt om hun persoonlijke doelen te verwezenlijken.

 

FITpunten
De kern is gelegen in het behalen van FIT-punten. Hierdoor kunnen klanten op een eenvoudige wijze gegarandeerd resultaat behalen. Tevens maakt de methodiek het ook mogelijk om bewegen in het centrum te combineren met activiteiten thuis of buiten. Dit wordt ondersteunt met een interactieve website en een online app. Al met al speelt MyFitplan in op alle voorwaarden die klanten stellen om in beweging te komen en te blijven.

 

Deskundige begeleiding
Daarnaast stelt MyFitplan de praktijk en haar professionals in staat om onderscheidend te zijn in deskundige en professionele begeleiding. En bieden zij toegevoegde waarde voor klantendoelgroepen die ook passen bij de praktijk. Denk hierbij aan klanten met COPD, Diabetes, overgewicht, hartfalen of non-movers en ouderen. Met andere woorden een specialistisch kwaliteitsdienstverlening die als een niche ingezet kan worden om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te binden.


Eenvoudig toe te passen
MyFitplan is eenvoudig toe te passen in de praktijk. Een kleine trainingsruimte, voor groepsles en testen, en een enthousiaste beweegadviseur zijn al voldoende om te starten. De rest kan makkelijk en snel worden geregeld via Het Gezonde Net. Wij dragen zorg ervoor dat de software wordt geïnstalleerd, er technische ondersteuning mogelijk is, de medewerker wordt opgeleid in de methodiek van MyFitplan en er een kant en klare marketingcampagne en marketingmaterialen beschikbaar zijn. Het is mogelijk om MyFitplan naast de bestaande activiteiten te plaatsen of juist om deze te integreren. Ook hierin kunnen wij jullie adviseren hoe je de meest optimale situatie kan creëren.
Voor diegene die deze zomer met MyFitplan van start willen gaan, hebben we een interessante aanbieding. Het tarief voor MyFitplan PRO bedraagt  € 400,- per maand (excl.BTW). Dit zal verlaagd worden naar € 285,- per maand (excl BTW) gedurende de resterende maanden in 2014.

 

Korting op testfiets
En indien noodzakelijk kan je ook een testfiets (ErgoCycle 4000S Med) met korting aanschaffen via Het Gezonde Net (Van € 3830 voor € 3250 (excl. BTW)) Uitgaande van gemiddelde ervaringscijfers (gemiddeld groepsgrootte 10 personen, gemiddeld tarief van € 29,95 per maand) kan worden vastgesteld dat vanaf 26 deelnemers het break-evenpoint  al wordt bereikt.

 

MyFitplan inzetten?
Wil je MyFitplan ook in jouw praktijk gaan inzetten? Of heb je verder nog vragen neem dan contact op met Ceryl Eurelings (06-18512292 / ceryl@hetgezondenet.nl)

 | top |


 

Het Gezonde Net |  Postbus 1027 | 2280CA  Rijswijk | E-mail: Info@HetGezondeNet.nl