Gezond eten als medicijn
 

Bewegen is wellicht het goedkoopste en meest toegankelijke medicijn, gezond eten is het beste medicijn. Helaas is dit gegeven in de reguliere zorg nog onvoldoende doorgedrongen, danwel hebben (te) drukke medici geen tijd om mensen voor te lichten over de juiste voeding.

Met de kennis van De Gezonde Zaak over duurzame gedragsverandering worden de eerste stappen gezet in het bewust worden en ervaren van gezond eten.

Lees het hele artikel >>

| top |


 

Benchmarken in de paramedische sector
 

Het blijkt dat meer dan de helft van het aantal patiënten zonder chronische klachten rechtstreeks, zonder verwijzing bij de fysiotherapiepraktijk binnenkomt. We kunnen hieruit concluderen dat de fysiotherapeut goed gevonden wordt door de patiënt.

Er is bovendien te zien dat de lijn nog steeds stijgt. Deze cijfers en nog veel meer volgen uit Parabench. Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken.

Lees het hele artikel >>

| top |


 

Gedeelde passie met Sonja Inselman
 

Tijdens de Olympische Spelen van London heeft  Sonja Inselman Paralympiërs als gelegenheidsmodellen gefotografeerd waaronder ook medaillewinnaars. Enkele van deze paralympiërs, op bijzonder wijze vastgelegd door Sonja Inselmann prijken dit jaar op de cover van MoveMens. Deze keer zwemster Claudia Knoth die twee keer deelnam aan de Paralympics.

MoveMens deelt de passie van Sonja voor wat betreft de schoonheid van artistieke naaktfoto’s  en de

toegevoegde waarde van beweging  voor een lichaam. Beweging is de voorwaarde voor een gezond en optimaal functionerend lijf. Dat weten deze Paralympiërs maar ook u als onze lezer en ondernemer in beweging.

Geniet mee van de prachtige beelden van Sonja Inselman, klik hier >>

Lees in MoveMens over Sonja, klik hier >>

| top |


Patiënt in 2030 aan de zorgknoppen

 Met teams die worden samengesteld op basis van de zorgvraag, denkt de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een omslag in de zorg te kunnen realiseren. De burger heeft daarin de regie en als hij daartoe niet in staat is, neemt een generalistische teamregisseur deze taak waar.

Het staat in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ dat de commissie aan de minister van VWS heeft uitgebracht.

Lees het hele artikel >>


 

Wat staat er nog meer in de laatste MoveMens?
 | top |

Social media onlosmakelijk onderdeel van ondernemersschap

Niemand twijfelt er nog aan dat we de zorg anders moeten organiseren. Social media bieden kansen om zaken echt anders aan te pakken en om werkzaamheden slimmer te organiseren.” Lees het hele artikel >>
 


 

| top |
 

Echografie, een ondernemerskans voor fysiotherapeuten

In het Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) zorgt een uniek en ervaren docentencorps voor een evidence based leeromgeving op het gebied van musculoskeletale echografie en shockwave therapie. Niek Vink is gastheer, manager én docent van het NT-e.  Lees het hele artikel >>
 | top |

Coaching? Vanzelfsprekend!

Het is een misvatting dat coaching of managementondersteuning alleen zinvol is wanneer er sprake is van een probleem. Sterker nog, het zou standaard in je 'ondernemerpakket' moeten zitten. Coaching kan helpen om de omslag van zorgverlener naar zorgondernemer beter te kunnen maken. Lees het hele artikel >>
 | top |

Groei in kwaliteit door Zorg in Zicht

Als praktijkhouders willen ze gemakkelijk door het bedrijfsproces meegenomen worden zoals ze ook hun patiënten door onze praktijk voeren en laten terechtkomen bij de juiste behandelaar. Met "Zorg in Zicht" zijn ze daarbij niet zoekende. Lees het hele artikel >>
 | top |

Ziekenhuizen zijn de verzekering
van de verzekeraars

Minister Schippers, ‘Politica pur sang’, op de cover van MoveMens, machtigste vrouw van 2013, was opeens in zwaar weer.  De inperking van de vrije artsenkeuze staat de eerste 10 jaar in ieder geval niet meer op de politieke agenda. Lees het hele artikel >>
 

 

  

Afmelden Nieuwsbrief | Wijzig mijn gegevens | Contact

 

De nieuwe MoveMens is uit. Lees hem helemaal digitaal!

Klik hier >>

 

Nu ook op twitter en LinkedIn. Beweeg je met ons mee?
Volg ons dan!

  

 

 

 

 

 

 

..