Benchmarken in de paramedische sector
 

Het blijkt dat meer dan de helft van het aantal patiënten zonder chronische klachten rechtstreeks, zonder verwijzing bij de fysiotherapiepraktijk binnenkomt. We kunnen hieruit concluderen dat de fysiotherapeut goed gevonden wordt door de patiënt.

Er is bovendien te zien dat de lijn nog steeds stijgt. Deze cijfers en nog veel meer volgen uit Parabench. Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken.

Lees het hele artikel >>

| top |

 


 

Patiënt in 2030 aan de zorgknoppen

 Met teams die worden samengesteld op basis van de zorgvraag, denkt de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een omslag in de zorg te kunnen realiseren. De burger heeft daarin de regie en als hij daartoe niet in staat is, neemt een generalistische teamregisseur deze taak waar.

Het staat in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ dat de commissie aan de minister van VWS heeft uitgebracht.

Lees het hele artikel >>

| top |

 


 

Ouderen getraind naar de operatiezaal
 

75-plussers die bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft onder het mes gaan, volgen eerst een fittraining. De kans is dan groter dat ze goed uit de operatie komen. 'We zien nu al minder heropnames.'De senioren volgen via het ziekenhuis zes weken lang een trainingsprogramma om de conditie op te krikken.

Het ziekenhuis is daarin uniek in deze regio en in Nederland, aldus chirurg Jan Willem Dekker.

Bij 75-plussers komt het vaker voor dat ze bij de operatie het leven laten. En van de patiënten die het wel redden, overlijdt een deel alsnog binnen een jaar. ,,We denken dat dit komt doordat de ingreep te veel is geweest,'' verklaart Dekker. De training moet ouderen helpen om sneller weer op te knappen door 'te zorgen dat ze zo goed mogelijk aan de start verschijnen'.

Lees het hele bericht >>

| top |


 

Nieuwe klachtenwet in zorg draagt niet bij aan betere en veiligere zorgDe nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt niet bij aan betere en veiligere zorg. De wet maakt geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims, waarmee de deur wordt open gezet naar een claimcultuur en verdergaande juridisering.

 

Dat stellen tien organisaties van eerstelijns zorgverleners, waaronder het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), in een brief aan de Eerste Kamer die zich binnen kort over de nieuwe wet buigt, waarin de afhandeling van klachten en geschillen in de zorg geregeld wordt. De zorgorganisaties erkennen naar eigen zeggen de noodzaak om het klachtrecht te herzien.

Lees het hele artikel >>

| top |

 

 

 

  

Afmelden Nieuwsbrief | Wijzig mijn gegevens | Contact

 

Nu ook op twitter en LinkedIn. Beweeg je met ons mee?
Volg ons dan!

  

 

 

 

 

 

 

..