Feiten en cijfers,

Benchmarken met ParaBench:

 

De eerste cijfers zijn bekend! 

 

MoveMens heeft de vinger aan de pols als het gaat of feiten en cijfers in de zorgmarkt. Dit jaar zullen we onder andere ParaBench volgen. In veel beroepsgroepen gebeurt het al jaren dat organisaties binnen branches hun prestaties met elkaar vergelijken. Voor de paramedische sector en dus ook voor fysiotherapiepraktijken is dit fenomeen, in ieder geval op grote schaal, volledig nieuw. Toch zijn de ontwikkelingen wat dat betreft momenteel in volle gang. Zo wordt het ook voor fysiotherapiepraktijken mogelijk om zichzelf langs een meetlat te leggen.

 

Eersten concrete cijfers van 90.000 patiënten,
die met 105.000 klachten

in ruim 70 praktijken kwamen

 

Sinds de lancering van ParaBench begin dit jaar zijn er inmiddels al 250 praktijken aangesloten. ParaBench is een benchmark applicatie waarmee het mogelijk is om informatie te vergelijken binnen de beroepsgroep.

Met benchmarken voor de paramedische sector, dus inclusief de fysiotherapiepraktijken, kunnen we dit jaar voor het eerst op grote schaal prestaties van ondernemers afzetten tegen andere praktijken. Er is al veel geschreven over kwaliteit in de zorg, maar om een oordeel te vellen over geleverde kwaliteit zul je je als fysiotherapiepraktijk langs een meetlat moeten kunnen leggen. Sinds dit jaar is dit, voor het eerst op grote schaal, mogelijk aan de hand van concrete cijfers van (op moment van schrijven) 90.000 patiënten, die met 105.000 klachten in ruim 70 praktijken werden behandeld. In deze uitgave van MoveMens leest u de eerste resultaten. Het komende jaar houden we u via deze terugkerende rubriek op de hoogte van (nieuwe) cijfers en gegevens.  

Lees het hele artikel


 

 

Benchmarken wordt gedefinieerd als een proces van voortdurend en systematisch meten en vergelijken met andere organisaties. Het belangrijkste doel van dit meten en vergelijken is de eigen prestaties en werkmethoden te spiegelen aan succes. Met de verkregen informatie kan de fysiotherapiepraktijk op korte termijn haar eigen prestaties verbeteren. Op de langere termijn is het ultieme doel om al dan niet met behulp van de wetenschap inzicht te geven in de meest effectieve en efficiënte behandelwijzen.

  

 

 

 

 

Een eerdere uitgave van dit thema


 

 

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

De Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels 2,5 jaar de ervaringen van patiënten in de fysiotherapiesector.

Lees het hele artikel: >>

 

De grijze druk
De druk wordt steeds hoger wat betekent dat er dus een steeds kleiner percentage jongeren de groeiende groep ouderen moet ondersteunen.

Voor het hele artikel: klik hier>>

 

 

Hoe is de stand in de zorgmarkt?
Wat kost de zorg in Nederland?

Voor het hele artikel: klik hier>>

 


'De wereld van de zorgverzekeraars'
Voor het hele artikel: klik hier>>

 

 

De cijfers uit het artikel 'Wat kost de zorg in Nederland?', 'De wereld van de zorgverzekeraars' en 'Hoe is de stand in de zorgmarkt' zijn ter beschikking gesteld en van commentaar voorzien door MarketConcern en Van Spaendonck.