Hans van Breukelen, Europees Kampioen

 

"Zelf heb ik bij fouten of als het tegenzat nooit naar anderen gewezen maar altijd naar mezelf gekeken."

 

 

Hans van Breukelen stond 18 jaar als professional onder de lat. Met MoveMens kijkt de oud doelman van onder andere PSV en het Nederlands Elftal terug op zijn successen, dompers, blessures en maakt hij en passant nog een inschatting op de kansen van een Nederlands EK succes.

 

Lees verder >>

| top |

 

 

 


 

   

Leefstijlcoaching ter ondersteuning van gezonde gedrag
Ongeveer de helft van de chronische ziekten in Nederland wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Deze ongezonde leefstijl is terug te zien in de cijfers: 50% van de Nederlanders heeft overgewicht, 40 % voldoet niet aan de beweegnorm en 27% van de Nederlanders rookt.  

Meerdere adviezen en discussienota’s zijn de laatste vijf jaar verschenen van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg waarin gepleit wordt voor een omslag in denken over de manier waarop onze gezondheidszorg functioneert.

 

 

Slogans als ‘Gezondheid 2.0, U bent aan zet’ of ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ illustreren het belang van een verandering in denken waarin een (pro-) actieve, goed geinformeerde client regie voert over zijn eigen gezondheid. Deze omslag in denken vraagt, zowel bij de client als de hulpverlener, om een aanpassing in denken en doen.

 

Lees het hele artikel >>

| top |

 
 
 
 

Eerste cijfers uit parabench bekend

 

 

De de instroom van patiënten zonder verwijzing (DTF) tussen 1e kwartaal 2008 en het 1e kwartaal van 2012 gestegen met 13 % van 22% naar 35%.

MoveMens heeft de vinger aan de pols als het gaat of feiten en cijfers in de zorgmarkt.

 

In veel beroepsgroepen gebeurt het al jaren dat organisaties binnen branches hun prestaties met elkaar vergelijken. Voor de paramedische sector en dus ook voor fysiotherapiepraktijken is dit fenomeen, in ieder geval op grote schaal, volledig nieuw. Eerste concrete cijfers zijn gebaseerd op 90.000 patiënten, die met 105.000 klachten in ruim 70 praktijken kwamen.

 

Lees verder >>

| top |


 
 

Topkwaliteit in praktijk voor olympisch hockeyteam

 

Voor de top moet je je vastbijten en niet meer loslaten. Het combineren van een goed draaiend medisch sportcentrum en het begeleiden van een topsportteam is mogelijk, maar vergt wel een strakke organisatie en de volle inzet van alle medewerkers.

Johannes Veen weet dat uit ervaring. Hij is, naast begeleider van het nationale dameshockeyteam, ook directeur medeeigenaar, (sport)fysiotherapeut en manueel therapeut bij het Sport Medisch Centrum Amsterdam (SMCA).

 

In alle drukte is het de praktijk ook nog gelukt om de HCA-audit goed te doorlopen en de status van Pluspraktijk te bemachtigen.

 

Leeshet hele verhaal hoe Veen dit heeft gerealiseerd in samenwerking met Het Gezonde Net.

| top |

 

 

 


 

   

Alles onder controle: Monitored Rehab Systems Racing Event 2012

 

 

Op donderdag 7 juni leefden veertig fysiotherapeuten zich uit op het circuit van Zandvoort.
Op uitnodiging van Monitored Rehab Systems en onder leiding van Danny van Dongen Racing Events bekwaamden zij zich in het controleren van een auto tijdens slippen, slalom en ijsrijden. Het gevoel alles onder controle te hebben, is een prettig gevoel. 
 

Daarmee is de link naar PLUS-manager, de op het PLUS-predikaat gerichte FysioRoadmap-module, snel gelegd.

De nieuwe software voor de MR Cube en de MRS-apparatuur, de module outcome-manager die in juli verschijnt en de Wiggle die tijdens het KNGF-congres in Maastricht gepresenteerd wordt, maken het nog prettiger om in de driving seat te blijven.
Degenen die met de auto op het ijs en bij de slalom het meest vaardig bleken, gingen met een mooie prijs naar huis.

www.mrsystems.nl

| top |

 

 

   


MoveMens Media BV | nieuwsbrief@movemens.nl

 

 

 

 

 


 

Wilt u na de zomervakantie het derde nummer in uw bus? 

Meld u dan nu aan!