Gezond gedrag op basis van gevoel


 

Droog opsommen van voor- en nadelen blijkt niet effectief te zijn.

Het gevoel speelt een zeer belangrijke rol in het maken van gezondheidsbeslissingen; veel meer dan aanvankelijk werd gedacht. Dit concludeert Mario Keer, die onderzocht in hoeverre mensen gezondheidsbeslissingen maken op basis van hun verstand of hun gevoel.

 

Lees verder >>

| top |

 

 

 


 

   

Olympisch goud

 

 

 

Fatima Moreira de Melo zag de nederlandse hockeydames in Londen weer Olympisch goud pakken.

 

Hoewel Moreira de Meo tijdens haar professionele loopbaan – die bijna vijftien jaar in beslag nam – redelijk gevrijwaard is gebleven van blessures, kampt ze wel degelijk met de naweeën van een keihard bestaan. “Mijn rug is niet heel lekker, er zit veel spanning op. Daarvoor loop ik wel bij een chiropractor en een masseur.

 

De oud-international blikt met MoveMens terug op bewogen hockeyloopbaan.

Lees verder >>  

| top |

 
 
 
 

Bezoek de Scan & Plan Dagen! 5 en 6 oktober 2012

 

 

Op vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober organiseert Fyzzio (de nieuwe naam van GymnaUniphy Nederland) de Scan & Plan Dagen in het Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) in Amersfoort. Fyzzio nodigt iedereen hier van harte voor uit!

 

Er zijn lezingen, demonstraties van de nieuwste apparatuur, bezoekers kunnen zelf een scan maken, etc. Dit alles onder deskundige begeleiding van professionals.

 

Lees verder en meld u aan

| top |

 

 

 


 

 

Intramed neemt Fastguide over

 

Intramed neemt branchegenoot Fastguide over, waardoor vernieuwende concepten voor de eerstelijnszorg voor een bredere groep paramedici beschikbaar komen. Daarnaast ontstaan er nieuwe kansen om in de zorg met behoud van kwaliteit kosteneffectiever te werken.

Tweeledige strategie
De strategie van beide bedrijven is tweeledig. De geboden integrale software-oplossingen zijn gericht op efficiency, waardoor therapeuten minder administratief belast worden en meer tijd aan zorg kunnen besteden.

 

Tegelijkertijd bieden Intramed en Fastguide instrumenten om aan te tonen dat eerstelijnszorg een goedkoper en effectiever alternatief kan zijn voor de tweedelijnszorg in ziekenhuizen. In dat tweede traject is met name Fastguide actief. 

 

Lees verder >> 

| top |

 

 

 


 

   

Franchisen in de zorg; meer lusten dan lasten

 


 

Hoewel franchising ook in de zorg meer en meer gemeengoed wordt, en verschillende netwerken de afgelopen jaren flink zijn gegroeid, blijft er juist in de zorgsector nog steeds de nodige scepsis bestaan. ‘Gaat het niet ten koste van mijn persoonlijk contact?’ ‘Krijgen we dan allemaal dezelfde kleur gevel en wachtkamer?’ 

“Franchising kan katalysator zijn, Samenwerken in een franchiseformule komt de kwaliteit altijd ten goede" aldus Paul van Wageningen, werkzaam bij FranchiseMatch.

Lees verder >>

| top |

 

 

   


MoveMens Media BV | nieuwsbrief@movemens.nl

 

 

 

 

 


 

Had u deze week geen hard copy van MoveMens in uw brievenbus, meld u dan nu aan!