Meer ouderen op de werkvloer

 

Voor veel organisaties momenteel een actueel punt op de HR agenda, een personeelsbestand dat veroudert. Er zijn minder kansen voor jongeren omdat er minder vacatures beschikbaar zijn en omdat ouderen langer doorwerken. Het UWV waarschuwt HR-afdelingen om er rekening mee te houden dat binnenkort 60% van de ouderen doorwerkt.

Stijging aandeel 55-plussers op de werkvloer

De laatste twintig jaar is het aandeel 55-plussers op de werkvloer meer dan verdubbeld en is nog altijd stijgende. De arbeidsparticipatie van ouderen was in de jaren 60 nog 56 procent, in de jaren 90 daalde dit naar 25 procent. In 2013 is het aandeel ouderen weer gestegen naar 53% en het UWV verwacht dat dit snel stijgt richting de 60%.

Lees verder >>

|top|

 
 

 

 


 

 

 

Gratis oefendagen voor echografie van Fyzzio!

 

Heeft u bij Fyzzio een echografietoestel aangeschaft? Dan kunt u gebruik maken van de gratis Oefendagen echografie, die in het Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e) in Amersfoort worden gegeven!

U kunt naar de Oefendagen komen om:

  • Echobeelden (casussen) mee te nemen en te bespreken
  • Te oefenen onder begeleiding van een ervaren echografist
  • Te oefenen voor de eindtoets
  • Vragen te stellen
  • Uitleg over uw apparaat te krijgen (knoppologie)

Meer informatie over de Oefendagen echografie

|top|

 

   
 

 

 

 

Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met lager inkomen

 

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep.

Meer overgewicht in lage inkomensklasse
In 2010/2012 had 15 procent van de kinderen en jongeren tussen 2 en 25 jaar overgewicht. Bij 3 procent was sprake van ernstig overgewicht. Naarmate het inkomen in het huishouden lager is, neemt het aandeel met overgewicht toe. Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse drie keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Lees verder >>

|top|

 
 
 
 
 

Het negatieve van optimisme

 

Optimisten zijn niet altijd goed voor een onderneming. Optimisten in organisaties blijven bijvoorbeeld positief terwijl de organisatie steeds verder afzakt in een neerwaartse spiraal.

Geen alternatieve planning
Optimisten denken dat alles wel goed komt en hebben grote moeite om zich voor te stellen dat zaken anders uitpakken. Er is geen alternatief plan voor aanwezig omdat ze ervan uitgaan dat dit toch niet nodig is. In de werkelijkheid is een alternatief plan toch vaak nodig. Als hier nog op het laatste moment aan gedacht moet worden is het te laat en verliezen ze de controle. Optimisten stellen de oplossing misschien nog verder uit omdat ze geloven dat het alsnog goed komt.

Lees verder >>

|top|

 

 

 


 

 

Singles meer moeite met balans werk-privé dan ouders

 

Het combineren van werken en het gezinsleven is een grote uitdaging in de huidige maatschappij. Verrassend genoeg blijkt de balans werk-privé beter te zijn bij ouders (52%) dan bij singles zonder kinderen (42%).

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 600 ouders en 700 singles zonder kinderen van Jarrod Haar van de Massey University in Nieuw-Zeeland.

Positieve effecten van een goede balans
De balans werk-privé is voor beide groepen even belangrijk. Bovendien zorgt een goede balans voor tevredenheid over het werk en het leven zelf maar heeft het ook een positief effect op de geestelijke gezondheid. Van de ouders geeft 37% aan tegen een burn-out aan te zitten terwijl dit bij de kinderloze singles 48% is.

Lees verder >>

|top|

 

 

 


 

   

MoveMens Media BV | nieuwsbrief@movemens.nl