Weinig stimulans voor gezonde levensstijl van werknemer

 

Nederlandse werknemers willen door hun werkgever gestimuleerd worden in een gezonde levensstijl. Maar werkgevers laten veel kansen liggen. Zo blijkt uit een recent onderzoek onder 1000 werknemers.

Wist u dat:

  • Werkgevers zich niet of nauwelijks bezig houden met de gezondheid van hun werknemers (88%)?
  • Slechts 6% van de werknemers zegt te worden aangemoedigd om gezond te lunchen?
  • Maar 4% hulp krijgt bij het stoppen met roken?
  • 44% dagelijks snoept en 20% wekelijks snoept?
  • 13% van de respondenten van de werkgever korting krijgt op de sportschool.
  • 4 % van de werkgevers werknemers de mogelijkheid geeft om te sporten tijdens het werk?
  • 38% van de werknemers aangeeft het fijn te vinden als de werkgever zich duidelijk uitspreekt over een gezonde leefstijl?
  • 50% van de ondervraagden geen problemen heeft met gezondheidsadviezen van de werkgever?

Lees verder >> 

 
 

 

 


 

 

 

Stil zitten op het werk mogelijk nieuw arbeidsrisico

 

Er is bewijs dat veel en langdurig zitten het risico op vroegtijdig overlijden ernstig vergroot. Verder zijn er sterke aanwijzingen dat structureel zitgedrag de risico’s op o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, depressie en kanker verhoogt

Veel werknemers brengen hun dag grotendeels zittend door. De urgentie om hier iets aan te doen lijkt groot.

Lees verder >>

 

   
 

 

 

 

PvdA wil maximum op overheadkosten zorg

Om ervoor te zorgen dat zorginstellingen niet te veel geld uitgeven aan papierwerk, auto's en managers, moet er een maximum worden ingesteld voor dit soort uitgaven.

Die mening uitte PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. Van Dijk wil met een norm voor zogeheten overhead zorgen dat zo veel mogelijk zorggeld ook daadwerkelijk aan zorg wordt besteed.

Lees verder >>

 
 
 
 
 

Verzuimbegeleiding vaak ondermaats

Verzuimbureaus, Arboartsen en werkgevers schenden op grote schaal de wet- en regelgeving op het gebied van verzuim. Ze nemen zieke werknemers niet serieus en de privacy wetgeving wordt niet nageleefd. Dit blijkt uit meldpunt Verzuimbegeleiding van FNV Bondgenoten.

Uit het onderzoek blijkt dat 73 procent van de zieke werknemers medische vragen krijgt van verzuimbegeleidingsbedrijven. In 39 procent van de gevallen krijgt de werknemer zelfs medisch advies van de casemanager, deze heeft hier helemaal niet de bevoegdheden voor.

Lees verder >> 

 

 

 


 

 

E-health is zeer geschikt voor senioren

 

De online interventies waarvoor ouderen actief met de computer aan de slag moeten, lijkt hen te motiveren. Dat stelt Petra Rendering, GZ-psycholoog bij Altrecht Senior. De organisatie werkt met het e-healtplatform van Minddistrict.
 

'Onze verwachting vooraf was dat ouderen tegen de behandeling op zouden zien omdat er zoveel opdrachten voor hun klaarstaan', stelt Rendering. 'Maar het tegenovergestelde blijkt het geval: er zijn zelfs patiënten die vragen om meer modules. Mijn verklaring is dat ouderen gemotiveerd worden door het idee dat ze deelnemen aan de huidige maatschappij en zich nuttig voelen.'

 

Lees verder >>

 

 

 


 

   

MoveMens Media BV | nieuwsbrief@movemens.nl

 

 

 

 

 


 

Doe mee aan het lezersonderzoek van MoveMens klik hier >>

Win een e-reader of een weekendje weg!

 

Nog geen abonnement 
op een hard copy
van MoveMens 
meld u dan nu aan!