De uitdaging voor beweegspecialisten

 

Bewegen stimuleren

 

bij bedrijven

 

 

 

 

Ondanks fiscaal aantrekkelijke voorwaarden van de overheid, blijkt dat slechts een beperkte groep werknemers gebruik maakt van de mogelijkheden om vanuit het bedrijf te bewegen. Bezuinigingen hebben ook hun effect op het gebied van bewegingsstimulering. Daarbij heeft bedrijfsfitness in het verleden niet de effecten opgeleverd die er verwacht werden. Dit is jammer, omdat bewegingsstimulering bij bedrijven zowel gezondheidseffecten als economische voordelen voor zowel medewerkers als bedrijven met zich meebrengt.

 

Het vergt een andere aanpak om bewegen binnen bedrijven weer te stimuleren. Een aanpak die ook mogelijkheden biedt voor ondernemers in beweging. Dat voldoende bewegen heel goed is voor de gezondheid is inmiddels breed bekend. Maar ook vanuit het bedrijfsperspectief is stimuleren van bewegen van werknemers heel aantrekkelijk.

 

De positieve effecten van veranderingen in leefstijl gesteund door deelname aan beweeg- en gezondheidsprogramma’s zijn groot, met name het preventieve effect op cardiovasculaire ziekten, kanker, beroerte, burn-out en andere chronische ziekten. Ook is aangetoond dat door meer beweging de gezondheidsgerelateerde fitheid toeneemt en risicovol gedrag gereduceerd wordt. Door regelmatige fysieke inspanning voelen mensen zich beter. Dit uit zich in een vermindering van medische klachten.

 

Lees het hele artikel >>

 

 

Effecten van bewegen binnen bedrijf

 

- Daling ziekteverzuim
- Verhoging productiviteit
- Vermindering personeelsverloop
- Meer ontspannen en minder gestresst personeel
- Meer tevreden personeel
- Gezonder, fitter, productiever personeel
- Vergroting werkplezier
- Vergroting betrokkenheid
- Meer communicatie
- Aantrekkelijke secundaire voorwaarden
- Verlaging ziektekosten
- Positief bedrijfsimago

 

Meer info: www.myfitplan.com

 

 

Eerder verschenen in deze reeks:

 

 

 

Eerder verscheen in deze reeks

 

Levenslang bewegen
Met goedkoopste medicijn gegarandeerd resultaat

 

 

Het kwantificeren van bewegen
Geen calorieën, maar ‘FIT-punten’ tellen
 

Bewegen belonen loont
Regering stimuleert gezond bewegen

 

 

 

Met de nieuwe software MyFitplan 3.0 is het  mogelijk om op eenvoudige wijze groepen samen te stellen, waarbij ieder met zijn eigen specifieke programma kan trainen, maar toch een groepsles kan volgen. Ook is circuittraining volledig geintegreerd, evenals programma’s voor verschillende doelgroepen.  MyFitplan online is bovendien niet alleen op internet beschikbaar, maar ook als App.

Meer info, klik hier >>

 

 

Fysiotherapeut moet dagelijks kwaliteit waarborgen

Fysiotherapiepraktijken doen er verstandig aan om te voldoen aan de HKZ-norm volgens Ad Molenaar, lead-auditor bij Kiwa (Kwaliteit voor alles).

 

Leefstijlcoaching ter ondersteuning van gezond gedrag
Nieuwe methodiek voor gedragsverandering

 

 

 

Fysiotherapeut, de digitale patiënt komt eraan!
De patiënt staat steeds vaker zelf aan het roer tijdens zijn behandeling. En het einde is nog niet in zicht. Een ontwikkeling wat een uitkomst kan zin voor de onafhankelijke patiënt

Lees het artikel

 

hulp of hype? 

Revalideren terwijl je tennist, skiet of golft. In steeds meer fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra wordt gebruik gemaakt van spelcomputers om therapie voor patiënten gemakkelijker en leuker te maken. Maar hebben deze hulpmiddelen ook significant effect of is gaming slechts een vleesgeworden hang naar vernieuwing?

Lees het artikel

 

De fysiotherapeut specialiseert zich tot orthopedisch echografist. Radioloog professor dr. Jan Gielen van de Universiteit van Antwerpen, ziet zijn vakgebied razendsnel veranderen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technieken stimuleren een verregaande specialisatie van de radiologie.

Klik hier >>

 

 

Webbased Keten Informatie Systemen leveren een significante bijdrage aan verbetering van zorg van voornamelijk chronisch zieken door het ondersteunen van de multidisciplinaire en integrale behandeling. Belangrijk uitgangspunt hierin is dat de patiënt zelf een actieve bijdrage kan leveren omdat een patiëntentoegang integraal onderdeel uitmaakt van het KISklik hier >>

 

 

ICT maakt het leven van zorgondernemers gemakkelijker:
Dienstverlening 
klantvriendelijker en efficiënter
klik hier>>