Eindigt Schippers recht op vrije artsenkeuze?

 

 

Vorig jaar pleitte minister Schippers in de MoveMens al voor ‘gepast gebruik’ van de zorg. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en zijn vooral plannen tot wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet actueel. Hoe staan we er nu voor? Wat zijn haar plannen en ideeën?

 

Kort geding dreigt om vrije artsenkeuze
De discussie over het recht van patiënten om zelf hun arts te kiezen, dreigt een felle juridische strijd te worden. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze die dit jaar werd opgericht, telt al meer dan 5000 aangesloten artsen en paramedici. Afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze levert volgens Ger Jager, voorzitter van de stichting, nauwelijks besparingen op en leidt tot een tweedeling. Bovendien meent de stichting dat afschaffing van dit recht strijdig is met Europese mededingingsregels. Een kort geding dreigt…

Lees verder >>

| top |

 


 

Nieuw: Veerkrachtige revalidatie

 

Terugveren na tegenslag
Menno Pont is revalidatie arts en staat aan het hoofd van het behandelteam van De Gezonde Zaak dat deze programma’s uitvoert: “Veerkracht is het vermogen om terug te veren na tegenslag, door gebruik te maken van de aanwezige bronnen, krachten en talenten. Dat is wat we anders willen doen dan wat mensen vaak al meegemaakt hebben binnen de reguliere zorg.

 

De Gezonde Zaak richt zich met de innovatieve behandelaanpak van veerkrachtige revalidatie op een brede groep van mensen met chronische pijn en vermoeidheid. Uniek kenmerk van de behandeling is dat de patiënt vooral leert zijn eigen therapeut te worden om zo duurzaam resultaat te behalen.

Lees verder >>

| top |

 


 

Zorgverleners voorop in gebruik van cloudtechnologie

 

 

Cloudcomputing stelt hardware, software en gegevens beschikbaar via het internet. Je kan het  vergelijken met stroom van het lichtnet. De term is afkomstig uit de schematechnieken die gebruikt worden in de informatica en waar een groot, decentraal netwerk (zoals het internet) met behulp van een wolk wordt aangeduid. 

 

In tegenstelling tot commerciële MKB bedrijven is het gebruik van Cloudcomputing onder eerste lijns zorgverleners inmiddels gemeengoed. Waar in het MKB 70% van de ondernemingen hun software nog op eigen servers draait, is dat in de zorgmarkt eerder andersom. In de zorgmarkt werkt zo’n 70% van ondernemers in de eerste lijn vanuit de cloud.
Beseffen wij wat we prijsgeven door gebruik te maken van internet? Wat deelt u allemaal en wie doet daar wat mee?

Lees verder >>

| top |


 

Social media in de (fysio)praktijk

 

Volg MoveMens op

 

Wereldwijd gebruiken meer dan 1,2 miljard mensen Facebook. Twitter heeft 923 miljoen gebruikers, in 2009 waren dat er nog ‘maar’ 14 miljoen. Er zijn 2 miljard views per dag op YouTube, waar ook nog eens 24 uur video per minuut wordt geüpload. In Nederland heeft Facebook 9 miljoen gebruikers,  Twitter 5 miljoen, Youtube 7.1 en LinkedIn 4,5 miljoen gebruikers.

Het is duidelijk, social media zijn geen hype meer, maar zijn een marketingkans voor fysiotherapeuten. De traditionele praktijk doet  nog weinig aan marketing, maar met de mogelijkheden van social media kan dit snel veranderen.

Lees verder >>

 
| top |

 


 

Afname aantal chronische patiënten

 

Met benchmarken voor de paramedische sector kunnen we op grote schaal prestaties en cijfers vergelijken van grote groepen ondernemers en praktijken. In deze uitgave van MoveMens vindt u  aan de hand van verschillende grafieken de meest recente cijfers tot en met het tweede kwartaal van 2014. In totaal gaat het bij ParaBench om 389.373 patiënten en 463.565 klachten.

Het aantal aangesloten praktijken bij de benchmark bedraagt inmiddels 440.

 

Positief nieuws!
Zowel het aantal patiënten als het aantal zittingen laat in 2014 een duidelijke groei zien. Hier zijn meerdere mogelijke verklaringen voor. Toen begin 2013 de eigen bijdrage van de zorgverzekering omhoog ging, was er sprake van uitgestelde zorg. Deze uitgestelde zorg zouden we terug kunnen zien in de eerste helft van 2014. Patiënten worden daarnaast tegenwoordig beter geïnformeerd door hun fysiotherapeuten. Het kan goed zijn dat hierdoor minder sprake is van uitstel.

Lees verder >>

| top |

  

Afmelden Nieuwsbrief | Wijzig mijn gegevens | Contact

 

Nu ook op twitter en LinkedIn. Beweeg je met ons mee?
Volg ons dan!

  

 

 

 

 

 

 

..